Tatilin Adresi..........

          "Pasaport  Bilgi sayfası "tracker

 

 

 

Ana sayfa

 

tatil ofisi pasaport

bilgilendirme sayfası

 

 

       
   

Online Pasaport Başvurusu Yapabileceğiniz İllerimiz

 

Adıyaman  İzmir  Afyon  Konya  Ankara  Malatya  Artvin  Kahramanmaraş 

Elazığ  Trabzon  Erzincan  Uşak  İçel (Mersin)  Yalova  İstanbul  Ordu 

Pasaport Şube Müdürlüğü

PASAPORT:

Pasaportlar 5682 sayılı pasaport kanununa göre İçişleri Bakanlığınca, Bakanlık adına valiliklerce ve yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca verilen ;Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir ülkenin milli hudutlarından diğerlerine geçmeyi sağlayan belgedir.Pasaport almak isteyen vatandaşlardan ve görevlilerden alacağı pasaport türüne göre bazı belgeler istenir. Tanzim edilecek pasaportları türlerine göre; ayrıntılı bilgilere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

 • Umuma Mahsus ( lacivert yani normal ) Pasaport 32 İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Bürosunca verilmektedir.
 • Hususi Damgalı ( Yeşil ) Pasaport
 • Hizmet Damgalı ( Gri ) Pasaport.10 Ekim 2003 Tarihinden itibaren Pasaport Şube Müdürlüğümüz tarafından verilmeye başlanmıştır.
 • Diplomatik Damgalı ( Kırmızı ) Pasaport
  ve yabancılara mahsus olmak üzere 4 tip pasaport vardır.

UMUMA MAHSUS ( LACİVERT ) PASAPORT :

Bu pasaport İl Emniyet Müdürlüklerince ve dış temsilciliklerimizce verilmektedir.Bu türden pasaport almak veya temdit ( Süresini uzatmak) ettirmek için ikamet edilen bir İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliğine veya dış temsilciliklerimize ( Elçilik veya Konsolosluk) başvurmak mümkündür. Nüfusa kayıtlı olunan il fark etmeksizin pasaport müracaatları bir (1) iş günü içerisinde neticelendirilmektedir.

UMUMA MAHSUS ( LACİVERT ) PASAPORT MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İlk defa Normal (lacivert) pasaport almak veya var olan pasaportun süresinin uzatımı işlemi için;

 • Nüfus cüzdanının aslı ve (ön ve arka yüzü) fotokopisi.Nüfus cüzdanında T.C Kimlik Numarası ( Vatandaşlık Numarası ) yoksa temin edilerek gelinecektir.
 • Yeni pasaportlar için 4 adet, temditler (uzatma ) için 3 adet 4.5 x 6 cm ebadında ( bazı ülkeler fotoğrafın arkasında beyaz fon istemektedir) vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar son durumu tespit eden, cepheden çekilmiş şapkasız ve güneş gözlüksüz olmalıdır.Kadınlar için; çehrenin tam olarak görülmesini mani olmayacak şekilde, başın saç diplerinden itibaren bir örtü (Çarşaflı fotoğraflar kabul edilmemektedir) ile bağlanmış olarak çekilmiş olan fotoğraflarda kabul edilir.
 • Maliye bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport cüzdan bedeli ( Bu ücret pasaport bürolarınca alınmaktadır ve temditler için pasaport cüzdan bedeli istenmez) ve talep edilen sürelere göre belirlenmiş pasaport harcı alınır(Vergi dairelerine yatırılır).Ancak 7 yaşından küçük ve refakate eklenecek çocuklardan harç alınmaz.
 • Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular ( Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, anne - babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • İşçi meşruhatlı ( işçi pasaportu ) pasaport almak isteyen vatandaşlarımız Türkiye İş Kurumundan (eski adı Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumudur) alacakları belge ile İşçi meşruhatlı pasaport alabilirler.Yurt dışına öğrenim için gideceklere verilecek öğrenci meşruhatlı (harçsız ) pasaport almak isteyenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü veya Dış İlişkiler Daire Başkanlığından alacakları belge ile veya ÖSYM sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim için gideceklerin kayıt yaptırdıklarına dair belge ile bu ülkedeki büyükelçilik veya konsolosluklarımızdan alacakları onanmış öğrencilik durum belgesi ile öğrenci meşruhatlı (harçsız) pasaport alabilirler.
 • Pasaportunun meslek hanesi bölümüne İHRACATÇI yazdırmak isteyenlerden; İHRACATÇI BİRLİKLERİNE üye olduklarına dair belge, İTHALATÇI yazdırmak isteyenler; İTHALAT BELGESİ , KASAP yazdırmak isteyenlerden maliyeden alacakları vergi belgesi ile belediyelerden almış oldukları ruhsatla veya kasaplar derneğinden almış oldukları bonservis ile kasap olduklarını belgelendirenlerin meslek hanelerine bu meslekleri yazılır.
 • İlçe Emniyet Müdürlüklerinden alacakları formu doldurup yukarıda sayılan belgeler ile birlikte ikamet edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliğine, pasaport alacakların ve refakate kaydolacakların şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Normal Pasaportun kaybedilmesi, yıpranmış olması, çaldırılması, vize reddi alınması, sınır dışı kaşesi vurulması halinde yeni pasaport almak için:

 • Dilekçe ile (Pasaport Şubede matbu olarak bulunmaktadır) Fatih ilçesi Vatan caddesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü’ ne gelinmesi gerekir. İstenilen evraklar 1. maddedeki evraklardır.

Şahıslar pasaportlarındaki eşkal değişimi (refakatteki çocuklar içinde geçerli), medeni hal değişimi, kimlik bilgilerinin değişmesi ( nüfusa kayıtlı olduğu ilin değişmesi, yaş ad soy ad tashihi yapılması vb.) vize veya giriş çıkış sayfalarının dolmasından dolayı pasaportlarını değiştirmek isteyen vatandaşlarımız; pasaportları istekleri üzerine İlçe Emniyet Müdürlüklerinde değiştirilir. Bu pasaportların 6 aydan az olmamak şartıyla süreleri var ise yeni pasaportlarına aktarılır.Daha önceki pasaportları iptal edilerek şahıslara teslim edilir.Daha önceki pasaportlarındaki vize ve oturma izinlerini şahıslar kullanmaya devam ederler.

Türk vatandaşı olup ta yurt dışı doğumlu olan ve şuan kendisine ait pasaportu olmayıp pasaport almak isteyen vatandaşlarımız; pasaport refakatte yurda dönmüş ve refakatte bulunduğu pasaport 1985 öncesi eski tip pasaport ise veya 1985 sonrası olup da bu pasaportu ibraz edemiyorlarsa, her hangi bir nüfus müdürlüğünden alacakları vukuatlı (Açıklamalı) nüfus kayıt örneği ve 1. maddedeki istenilen evraklarla birlikte yine dilekçede yazarak ( Dilekçeler Pasaport Şube Müdürlüğünde matbu olarak bulunmaktadır) bizzat Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

Pasaportlarında değişik ülkelerden vize alıp da bir başka ülkenin vizeyi kabul etmemesi durumunda: (İsrail vizesini- Arap Ülkeleri kabul etmiyor) durumunda pasaport muhafaza edilip yeni pasaport verilir, dönüşünde eski pasaportu tekrar alıp kullanabilirler. İstenilen belgeler, Dilekçe, 4 fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile birlikte Pasaport Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilmelidir.

Kıbrıs Vatandaşları, Kıbrıs Konsolosluğundan alacakları yazıyla, Yabancılar Şube Müdürlüğü İdari Bürosundan havale alarak Pasaport Şube Müdürlüğüne geleceklerdir İstenilen evraklar 1. maddedeki evraklardır.

Hususi Pasaportlar (Süre uzatımı ve yeni ilk defa alanlar) sadece İl Emniyet Müdürlüğü Hususi Pasaport bölümünden yapılır . İstenilen evrakları Hususi Pasaportlar kısmından öğrenebilirsiniz.

On Online Pasaport Müracaatları; Umuma Mahsus Normal Pasaport (lacivert) ve Hususi (yeşil) Pasaportlar için yapılabilmektedir.Normal pasaportta (Süre uzatımı yani temdit ve yeni pasaport almak için aynı form kullanılmaktadır) açılan form eksiksiz doldurulup ikamet edilen İlçe seçilerek gönderilir. Hususi Pasaportta ise çalışan ve emekliler için ayrı ayrı formlar açılır, Hususi (yeşil) pasaport için sadece Pasaport Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

ÖNEMLİ NOT:

Online müracaatlar daha önce on (10) güne kadar olan pasaport işlemleri sırasında vatandaşlarımızın pasaport tahkikatlarının kendileri gelmeden neticelendirilmesi adına ciddi yarar sağlamaktaydı.Günümüzde nüfusa kayıtlı olunan İL FARK ETMEKSİZİN pasaport işlemleri bir (1) iş gününde tamamlanmaktadır.Ancak internet müracaatı yapıldıktan 15 gün sonrasına kadar müracaat sahiplerinin bizzat ikamet ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliklerine gidererek şahsen müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.Gitmedikleri takdirde internet müracaatları geçersiz sayılacaktır. Online yapılacak müracaatlarda bir iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.İnternet müracaatları yine değerlendirmeye alınacaktır. Pasaport şubenin e-mail adresine gelen maillerde İlçe Emniyet Müdürlüklerinde ikinci kez tekrar form neden doldurulduğu sorulmaktadır.İlçelerde bulunan formlar seri numaralı olup üzerinde yetkili kişilerin imza atacağı bölümlerin olduğu ve daha sonra bilgi almak ve yapılacak tahkikatlara esas olmak üzere arşivimizde saklayacağımız matbu bir evraktır.Bu nedenle İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport Büro Amirliklerinden alınacak orijinal formların tekrar doldurulup gerekli diğer evraklarla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Online Pasaport Müracaatını alan birimimiz yine e-mail ile müracaat sahibine mailinin alındığına dair bilgi verecektir. Online müracaat tahkikatları bir (1) iş günü içerisinde neticelendirilmektedir.Müracaat sahiplerinin 1. maddede istenilen evraklarla beraber bizzat ikamet ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport büro Amirliklerine müracaat etmeleri istenecektir.

Sonradan T.C. vatandaşı olan şahısların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları açıklamalı Nüfus Kayıt Örneği ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pasaport Müracaatları ile ilgili tahkikatlar bilgisayar ağı üzerinden yapılarak (1) gün sonra hazır hale getirilmesi gerektiğinden, Online Pasaport Müracaatlarındaki aksaklıkların göz önünde bulundurulmayarak bizzat müracaat eden her vatandaşımız herhangi bir sakıncalı hali olmaması durumunda müracaat tarihinden itibaren (1) gün sonra pasaportlarını alabilirler.

Gidilecek ülkenin vizeye rejimini (vize uygulamasını) Dışişleri Bakanlığının web sayfasından öğrenebilirsiniz.

Vize uygulamalarında gözlenen sürekli değişim nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin Büyükelçiliği ile temas kurulması tavsiye olunur.

HİZMET DAMGALI ( GRİ ) PASAPORTLAR

Bu pasaport 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B)  bendinde belirtilen hüküm üzere hizmet damgalı pasaportlar;

 • Bu kanun gereğince kendisine  diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil)  pasaport verilemesi mümkün olmayan kimselerden.
 • Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir.
 • Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara.
 • Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere.
 • Bu durumda olanların yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları ile yine yanlarında yaşayıp, gelir getiren bir işti çalışmayan ve evli olmayan kız çocuklarına da verilir.

GEREKLİ BELGELER

 1. Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu.
 2. Görevlendirme onayı.
 3. 3 adet (4,5 X 6 ebadında) fotoğraf ( temditler için 2 adet).
 4. Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli örneği.
 5. Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular ( Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, anne babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 6. Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Cüzdan Bedeli( 2004 yılı için 60.000.000 TL dir) alınacaktır.
 7. Daha önce her hangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi gerekmektedir.
 8. Eşinin hakkından dolayı veya anne / babanın hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan " Hak Sahibinin İmzası "   bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke  noterlerinden alınacak vekaletin aslı ve tercümesi ) makamdan tasdikli vekaletnamesinin talep formuna eklenmesi gerekmektedir.Dış Temsilciliklerimizden ( Büyükelçilik ve Konsolosluklarımız ) doğrudan Pasaport Şube Müdürlüğümüzün faksına (Pasaport Şube Müdürlüğü Faks:  90 212 5332106 ) çekilen vekaletnamelerde kabul edilir.

HİZMET DAMGALI ( GRİ ) PASAPORTLARIN TANZİM SÜRELERİ VE TESLİM TARİHLERİ

 • 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin ( C ) bendinde " hizmet " damgalı pasaportlar dört seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.
 • Görevlendirme yapılan ülke hizmet damgalı pasaportlara vize uygulamıyor ise, görevin başlama tarihinden 5 gün öncesinden,
 • Görevlendirme yapılan ülke hizmet damgalı pasaportlara vize uyguluyor ise, vize işlemlerinin tamamlanabilmesi için, görevin başlama tarihinden 10 gün öncesinden,
  Bazı görevlendirmelerde, görevin mahiyeti ve gidilecek ülkenin uygulamaları nedeniyle, yolculuk öncesi hizmet damgalı pasaportla birlikte tamamlanması gerekli işlemler uzun sürebilmektedir.Bu şekilde, haklı ve makul nedenlerle hizmet damgalı pasaportlarını görevin başlangıç tarihinden 5-10 günden daha uzun süre önce alması gerektiği anlaşılanlar için, zorunlu hallerde aynı süreler kadar tolerans gösterilmesi mümkündür.Yani vize istemeyen ülkeler için 1 günden 5 güne kadar, vize isteyen ülkeler için 1 günden 10 güne kadar uygun görülen bir süre öncesinden pasaport süresi tanzim edilebilir.
 • Bazı ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımızın ve resmi görevlilerimizin pasaportlarının, ilgili ülkeye giriş yapacakları tarihte en az 6 ay geçerli olması gerektiği Dışişleri Bakanlığınca bildirildiğinden, bu uygulamayı yapan ülkelere resmi görev nedeniyle gidecek vatandaşlarımız için hizmet damgalı pasaport talep edilmesi ve  mani durumları bulunmaması durumunda, görevlendirme süresi 6  aydan kısa olanlara, hizmet damgalı pasaportları görevin başladığı tarihten itibaren 6 ay geçerli olacak şekilde tanzim edilir.Bu şekilde hizmet damgalı pasaport verilen şahıslara " taahhütname " imzalatılarak görevin sona ermesi ile yurda dönüşünden itibaren bir hafta içerisinde hizmet damgalı pasaportu tanzim eden makama ( Pasaport Şube Müdürlüğümüze) teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Hizmet damgalı pasaportların teslim tarihleri a, b ,c şıklarında belirtilen sürelerdir. Yani vize istemeyen bir ülke için pasaportun teslim tarihi görev başlama tarihinin 5 gün öncesidir( pasaportun süresinin başlama tarihidir).

Görevli olarak gidilecek ülkenin vizeye tabi olup olmadığını Dışişleri Bakanlığının

http://www.mfa.gov.tr/turkce/konsolos/default.htm

sayfasından öğrenebilirsiniz. Vize uygulamalarında gözlenen sürekli değişim nedeniyle, seyahat öncesinde ilgili ülkenin Büyükelçiliği ile temas kurulması tavsiye olunur.

KİMLER HUSUSİ ( YEŞİL ) PASAPORT ALABİLİRLER

Bu pasaport, yasama görevinde bulunan eski üyeler, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

 • Bunlardan emeklilik veya çekilme (İstifa etme ) sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
 • Büyükşehir Belediye Başkanları ile İl ve İlçe Belediye Başkanlarına, görevleri süresince Hususi Damgalı Yeşil Pasaport verilir.
 • Hususi Damgalı Yeşil pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de  aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Yeşil Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı nevide pasaport verilmesi mümkündür.
 • 18 yaşından büyük ve öğrenci olmayan, çalışmayan, hak sahibinin yanında yaşayan ve evli olmayan kız çocukları için açıklamalı nüfus kayıt örneği, Emekli Sandığı, Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan  çalışmadığınıza dair yazı.Hak sahibine ait bir fotoğraf kendisine  ait 3 fotoğraf ile  hak sahibi  emekli ise emekli tanıtma kartı  ile kendisi ve hak sahibinin müracaata gelmeleri, hak sahibi çalışıyor ise kurumundan kızının da bilgilerini dolduracağı formu onaylatıp İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir Yine hak sahibinin yanında yaşayıp reşit ( 18  yaşından küçük olan erkek çocuklarına 18 yaş sınır olmak üzere bu nevi pasaport verilir) bulunmayan erkek çocuklarına da Hususi Damgalı Pasaport verilir veya bunlar baba veya annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Refakat hanesine kayıtlı bulunanlar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde bu pasaportu kullanamazlar. Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süreli olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nce verilmektedir.

İLK DEFA  HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT AMAK İÇİN VEYA VAR OLAN PASAPORTUNUN SÜRESİNİ UZATTIRMAK (TEMDİT) İÇİN  GEREKLİ BELGELER

Pasaport istek formunu

 • Çalışanlar, çalıştıkları kurumlardan,
 • Emekliler pasaport şubesinden alacaklardır.
 • İlk defa pasaport alacak Emekliler,emekli oldukları kurumdan emekli olduğu tarihteki kadrosunu gösterir yazı ile,
 • Elinde pasaport olan ve meslek kısmında EMEKLİ yazıyor ise, emekli tanıtma karnesinin aslı ve fotokopisi ile müracaata gelinecektir.
 • Nüfus Cüzdanının Aslı ve fotokopisi
 • Yeni pasaportlar için 3 adet, temditler (uzatma ) için 2 adet 4.5 x 6 cm ebadında ( bazı ülkeler fotoğrafın arkasındaki fonu beyaz istemektedir) vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar son durumu tespit eden, cepheden çekilmiş şapkasız ve güneş gözlüksüz olmalıdır.Kadınlar için; çehrenin tam olarak görülmesini mani olmayacak şekilde, başın saç diplerinden itibaren bir örtü (Çarşaflı fotoğraflar kabul edilmemektedir) ile bağlanmış olarak çekilmiş olan fotoğraflarda kabul edilir.

HUSUSİ PASAPORTLARDAN NE ÜCRET ALINIR?

 1. SADECE Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport CÜZDAN BEDELİ ALINIR. (2004 yılında cüzdan bedeli 60 milyondur.Temditler yani süre uzatımı için cüzdan bedeli  alınmaz). Hususi pasaportlarda; yeni veya uzatmalardan başkaca bir ücret alınmaz.
 2. Daha önce herhangi bir pasaport alınmış ise getirilmesi gerekmektedir.
 3. Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular ( Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan ) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, anne babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
 4. Reşit olan kız çocukları için bağlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı (Açıklayıcı) nüfus kayıt örneği.
 5. Reşit olan kız çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumlarından ( SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur ) kaydı bulunup bulunmadığına dair belge.
 6. T.C. Kimlik Numarası

Not:

Yeni hususi pasaport veya temdit (süre Uzatımı) işlemleri büyük oranda aynıdır.

KİMLER HUSUSİ PASAPORT ALAMAZLAR

18 YAŞINI DOLDURMUŞ ( REŞİT ) KIZ ÇOCUKLARINDAN

 1. Hak sahibi VEFAT etmiş ise,
 2. Gelir getiren her hangi bir işte çalışıyor ise,
 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarından (SSK,Emekli Sandığı veya Bağ-Kur) birine kaydı bulunup maaş alıyor ise, ALAMAZLAR ve daha önceden Müdürlüğümüzden almış iseler kullanma hakları ortadan kalktığından Pasaport Şube Müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir.Bu gibi durumlarda ( yani ellerinde yeşil pasaportu olan ve bu haklarını kaybedenler)  olanlar umuma mahsus (lacivert yani normal) pasaport almak istediklerinde Pasaport Şube Müdürlüğüne gelerek Hususi pasaportlarını iptal ettirdiklerine dair yazı ile oturdukları ilçenin pasaport büro amirliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

ANNE BABA BOŞANMIŞ VE ÇOCUKLARIN VELAYETİ HUSUSİ PASAPORT ALMAYA HAKKI OLMAYAN TARAFA VERİLİRSE YANINDA YAŞAMA ŞARTI ORTADAN KALKTIĞI İÇİN ÇOCUKLARA BU TÜR PASAPORT ( YEŞİL ) VERİLMEZ.

18YAŞINI DOLDURMUŞ ERKEK ÇOCUKLARI HİÇ BİR SURETTE HUSUSİ PASAPORT ALAMAZLAR.

HAK SAHİBİNİN ANNESİ VEYA BABASI HUSUSİ PASAPORT ALAMAZLAR.

PASAPORT İSTEK FORMUNU DOLDURMA TALİMATI:

 1. Form Daktilo veya tükenmez kalem ile okunaklı doldurulur.
 2. Çalışanlar için hak sahibinin kurumundaki  formu onaylamaya yetkili kişi tarafından form ön yüzü imzalanır.Emekliler ise emekli olduktan sonra ilk defa pasaport alacak ve ya pasaportunu temdit (süre uzatımı) ettirecekse; emekli olduğu kurumdan emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir yazıyla beraber Pasaport Şubeden alacakları formu dolduracaklardır.
 3. Fotoğraf üzerinde müracaatta bulunan personelin bağlı olduğu birim ve kurumun mühürü vurulur.(Çalışanlar için)
 4. Nüfus kayıt bölümü doğru ve eksiksiz yazılmalıdır. T.C kimlik numarası nüfus cüzdanında yoksa öğrenilerek gelinmelidir. www.nvi.gov.tr adresinden öğrenilecek numara kabul edilir.
 5. Talep sahibi formda imzalaması gereken bölümü kendisi imzalar.Ayrıca talep sahibinin Amiri imzalar ve mühürler.(çalışanlar için)
 6. Eş ve çocuklar için ayrılan bölüm eş ve çocuklar pasaport alacak veya çocuklar refakate kaydedilecek ise doldurulur.
 7. Görev unvanı bölümü Türkçe ve İngilizce yazılır.
 8. Kadro derecesi bölümüne hangi kadro derecede bulunuyor ise o yazılır. ÖRNEK : KADROSU 1(BİR)’dir veya KADROSU 2 ( İKİ) dir şeklinde yazılır.
 • Kadrolu çalışıyor ise.657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olup Kadrosu 1 (BİR)’dir.
 • Kadro Karşılığı sözleşmeli çalıştırılıyor ise Kadro Karşılığı Sözleşmeli olup 1 kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır.
 • Kadro karşılığı olmaksızın sözleşmeli Devlet Memuru ise Kadro ile ilişkisi olmadan sözleşmeli olarak çalışmakta olup l dereceden emekli kesenekleri kesilmekte ve T.C.Emekli Sandığına yatırılmaktadır.

Not:

Küsüratlı dereceler kadro derecesi değildir. 3/1 gibi olan dereceler maaş almaya esas derce kademedir.3/1 derece / kademede bulunan bir kişinin kadro derecesi 4 olabilir.Kadro derecesi 4 olan bir kişinin yeşil pasaport alma hakkı yoktur.Bundan dolayı formlardaki kadro derecesi yazılırken küsüratlı olmamasına ve maaş almaya esas olan derece/ kademeyle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Resmi yazı niteliğindeki pasaport talep formu üzerinde silinti ve kazıntı olmaz.Karalama yapıldığı taktirde yapan makam tarafından mühürlenir ve imzalanır.