Konya Mevlana Turları

06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 Aralık Hareketli Turlar için
Akşam 20.00 Seansı / 16 Aralık Hareketli Vuslat Gecesi Özel turu için 19.00 dır.


Türkiye’ de kültür turizminin en önemli şehirlerinden birisi olan Konya, 21. y.y. ‘ da insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu hoşgörünün başkentidir diyebiliriz. Günümüzden sekiz asır önce yaşamış olan Mevlana Celaleddin – i Rumi insanlığın ve inancın simgesi durumundadır.Her yıl 17 Aralık ‘ta yapılan Şeb –i Arus törenlerine ilgi her geçen gün artmaktadır.Mevlana için vuslatın bir diğer adıdır Şeb-i Arus yani düğün gecesi sevgiliye kavuşmadır ve bu ten kafesinden can’ın kurtuluşudur.

 

Yapılan sema ayinleri ise insanın ruhuna inen ney sesi ile ilahi bir şölendir.
Konya ‘nın tarihi açıdan şüphesiz en etkileyici bölgesi Çatalyahöyük ‘tür. Tarihi M.Ö. 7000 ‘li yıllara dayanmaktadır.İnsanlığın henüz mağarada yaşadığı dönemlerde Anadolu’da kent yerleşimleri başlamıştı.Günümüzde Konya iline bağlı Çumra ilçesinde bu ören yerini ziyaret edebilirisiniz.Anadolu kültürünün ve gezginlerin uğrak yeri olan Konya ‘ da Selçuklu dönemine ait bir çok eser bulunmaktadır.Bunların başlıcaları şunlardır.


1- Alaattin Camii: Konya’nın Anadolu Selçuklu dönemine ait en büyük ve en eski camisidir (1156-1192).


2- Mevlana Müzesi: Mevlana Celaleddin Rumi 1207 de Horasanın Belh şehrine dünyaya gelir ve 1229 yılında babası Sultanül Ulema denilen Bahaeddin Veled ve ailesi ile Konya’ya yerleşirler.Babası 1231 de ölünce surların yakınındaki gül bahçesine gömüldü , daha sonra Mevlana’da babasının başucuna gömüldü ve bu hazire günümüze kadar yapılan ilavelerle Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) olarak anıldı.Oysaki Mevlana “ Gök kubbeden iyi kubbemi olur” diyerek izin vermemişti.


Şüphesiz Mevlana deyince akla ilk gelen eser Mesnevidir.Kuran-ı Kerim tefsiri sayılabilecek bu eser 25 618 beyittir.Divan-ı Kebir , Fihi Ma Fih, ,Mektubat ve Meclis-i Seba’A diğer eserleridir.
Dil'û Candan nihansin gerçi herşey bi haber senden. Cihan zatinla dolmusken cihanda bîhaber senden.
Nasıl bulsun seni can ve gönül senden ibaretken. Gönülde, candasin amma canda bihaber senden...
Hz. Pir


3- Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi: Asıl adı Muhammed Şemseddin olan Şems-i Tebrizinin kimi kaynaklara göre 1164 yılında Tebriz’de doğduğu ve 1247 yılında Konya’da öldüğü söylensede bunlar kesin bilgiler değildir.İlk yapımı 13 . yüzyılda yapıldığı sanılan caminin kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor.Cami, 1510 yılında Abdurrezzakoğlu Emir İshak Bey tarafından türbeyle birlikte elden geçirildi.


4- Aya Elena Kilisesi: Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan M.S 327 ‘te yapıldığı bilinen yapı erken Hıristiyanlık tarihi açısından en önemli kiliselerdendir.Bizans İmparatoru Konstantin’in annesi Helena tarafından yaptırılmıştır.
İnanç ve kültür turlarının başkenti sayılabilecek olan Konya’da gezip görülebilecek yerlerden bazıları’da şunlardır.


- İnce Minare
- İvriz Kaya Anıtı
- Aziziye Camisi
- Meke Gölü
- Oymalı Yeraltı Şehri
- Klistra
- Alâeddin Camisi
- Karatay Medresesi
- Eşrefoğlu Camisi
- Kubad-Abad Sarayı
- Nasreddin Hoca
- Tınaz Tepe Mağarası
- Eflatun Pınarı
- Fasıllar Anıtı

 

Kişi Başı :  330  TL     Tek Kişilik Oda :  420  TL